Peter Curman log

Home
About me
Cruises
Poetry
Awards
Print on demand
Conferences
Contact
 
Pages in Swedish:
Bibliotekskampen
Bokrea
     

Peter Curman och barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren i gemensam kamp för de avgiftsfria bibliotekslånenLikt skepp lastade
med drömmar och visioner ligger
biblioteken förtöjda vid
verklighetens kaj
Försvara frihetsskeppen!


Dikt av Peter Curman


Den första januari 2005 utvidgades bibliotekslagen. I den nya paragrafen slog riksdagen fast: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheten.

Under min tid som ordförande i Sveriges Författarförbund (1986-1996) utkämpade förbundet en av sin viktigaste strider: nämligen kampen för att bibehålla de fria boklånen på våra kommunala bibliotek och rätten för alla medborgare att ha tillgång till dem. För just i början på 90-talet spred sig en obehaglig trend över hela Sverige. Kommunerna trodde sig kunna spara pengar på att lägga ner biblioteksfilialer och på att ta avgifter på varje lån! Till skillnad från våra nordiska gerannländer fanns i vårt land ingen lagstiftning som garanterade bibliotekens existens eller de avgiftsfria lånen. Därför bestämde sig Sveriges Författarförbund att ställa sig i spetsen för en landsomfattande kampanj för att säkra dessa medborgerliga rättigheter. Situationen ställdes på sin spets när plötsligt Sollentuna kommunstyrelse lade fram ett förslag att avgiftsbelägga bolånen på sitt bibliotek. Hela bibliotekssverige höll andan. Vad skulle hände i landets övriga kommuner om Sollentuna bröt isen? Skulle det då vara fritt fram för avgifter i hela landet?

- Vad är det för märkvärdigt med bokavgifter? hördes påskyndare argumentera. Vi tar ju betalt av folk när dom besöker allmänna bad eller idrottsevenemang? Varför skulle dom inte kunna betala ett par kronor för att nyttja våra bibliotek? Varför ska just kommunen stå för alla bibliotekskostnader?

För oss i Sveriges författarförbund betydde det omedelbar brandkårsutryckning! Vi måste ut i hela landet - och framför allt till Sollentuna - för att tala om vilket kulturmord som kommunerna ruvade på med sina avgiftsresonemang. Bakgrunden är ju att Sveriges författare ställt alla sina böcker till gratis förfogande på landets alla bibliotek mot en viss kompensation som förhandlades fram med kulturdepartementet, ett s.k. öretal per varje utlånat exemplar. Den samlade ersättningen förvaltas sedan av en gemensam fond - författarfonden - och delas därefter ut i form av direkta ersättningar och stipendier. Det är själva hjärtpunkten i de svenska författarnas ekonomi.

Vilken katastrof det skulle innebära om plötsligt hela detta välfungerande system slutade att upphöra. Om biblioteken genom sina avgifter liksom bokhandeln blev tvungna att satsa på det mest lättutlånade för att få in så mycket pengar som möjligt?`Vad skulle hända då med alla ny oprövad litteratur och med alla dessa läsare som sökte sig till biblioteken för att få tillgång till hela världslitteraturen som den lokala bokhandeln inte kan erbjuda?

En författare som mer än alla oss andra visste vilka värden som stod på spel var Astrid Lindgren. Hon blev min främste frontsoldat i kriget mot de oblyga kommunalmännen. Gång efter gång hoppade hon vigt upp på Författarförbundets brandbil och for med för att protestera mot nerläggningsplaner och bokavgifter. Ibland hade hon sällskap av en annan veteran, Per Anders Fogelström, som hon kallade för "lillpojken" för att han var tio år yngre.

Men Astrids insats var fenomenal. Hennes närvaro i det samtal vi hade med kommunalledningen i Sollentuna blev avgörande. Den folkpartistiske ledamoten Gabrielsson fann det för gott att hoppa av överenskommelsen med moderaterna om avgifter på boklånen. Avgiftsförslaget förlorade i kommunens omröstning! Ingen annan kommun vågade därefter stick upp.

Det är alltså Astrid Lindgren vi har att tacka för våra avgiftsfria boklån på våra bibliotek idag! Hennes initiativ följdes senare upp av en ny svensk bibliotekslag där det stadgas att varje kommun i Sverige måste hålla sig med bibliotek och fria boklån.

Jag tror att varje svensk författare är beredd att offra sitt liv, eller åtminstone sitt författarskap, för denna grundläggande övertygelse!


Peter Curman

 

Brev från
Astrid Lindgren >>


Pippi Långstrump och bibliotekslånen av A. Lindgren >>

Tackbrev från
A. Lindgren >>

 
 
 Peter Curman, Fatburstrappan 18, 118 26 Stockholm, Sweden
 
  © Peter Curman 2012